Firmamizin Çevre Politikasi

Kuruluş amacı, atıkların çevreye zararını önleyerek, hizmet verdiği bölgede üretimin devamlılığını ve yaşanabilir temiz bir çevre sağlamak olan, aşağıdaki Çevre Politika ilkelerini benimsemiştir :

    Faaliyetlerimiz esnasında oluşan emisyon, gürültü gibi çevresel etkileri olan değerlerin ölçüm ve takibini yaparak, bağlı olduğumuz uluslararası kriterler ile mevzuatta belirtilmiş minimum değerlerin altında tutmak.

    Yeni çevre teknolojilerini ve sistemlerini takip ederek, faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel riskleri en aza indirmek.

    Faaliyetlerimizde, doğal kaynakların tüketimini en düşük seviyede tutmak ve atık oluşumunu azaltmak.

    Başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, sosyal sorumluluk projeleri yaparak, çevre projelerini destekleyerek çevre bilincini geliştirmek.

    Çevre için risk oluşturacak durumlara karşı acil durum planları yapmak.

  Tüm çalışmalarımızda, yürürlükteki çevre mevzuatı ve standardının gerekliliklerini yerine getirmek.

    Çevre için belirlenmiş amaç ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak.